Tjenester

Vi kan tilby gode løsninger for alle typer oppdrag, enten ved egen opparbeidet kompetanse eller med støtte fra våre leverandører og samarbeidspartnere

Våre saksbehandlere holder et høyt faglig nivå, de er serviceinnstilt og løsningsorienterte.

Vi skal være en betydelig, løsningsorientert aktør i det tekniske entreprisemarkedet, hvor gode kunderelasjoner blir ivaretatt av motiverte medarbeidere. I samråd med kunden skal vi levere helhetlige løsninger og produkter.

I denne bransjen er dagens kunnskap og kompetanse ofte ikke det samme som gårsdagens.

  • Utviklingen går i en rivende fart.
  • Vi har en svært stabil stab av erfarne medarbeidere, og legger stor vekt på at de holder et høyt faglig nivå.
  • Etterutdanning og kursing er for oss en meget viktig del av faget.
  • Vi benytter også velutstyrte servicebiler der utstyret er rasjonelt og funksjonelt for alle typer oppdrag.