Sterkstrøm

Vi leverer alle typer anlegg innenfor "sterkstrømsfaget" som

  • Serviceoppdrag/ hastesaker
  • Rehabiliteringsoppdrag bolig/ næringslokaler
  • Nybygg bolig/næringslokaler