Service, kvalitet og sikkerhet

Øra Elektro AS leverer alt av elektrisk utstyr og materiell

Vi utfører de fleste oppdrag innen elektrikerarbeid, tele- og datainstallasjoner, prosjekteringsoppgaver, samt internkontroll.

Øra Elektro AS forsøker å etterleve levering av høy kvalitet i alle deler av prosessen, slik at du som kunde skal bli 100 % fornøyd. Ved ferdigstillelse av arbeidet mottar du en sluttkontroll og samsvarserklæring (FDV). Dette for å kvalitetssikre at installasjonene er i henhold til sikkerhetskravene i forskriften om elektriske lavspenningsanlegg.